Back; Wood Drilling; Saw Blades; SDS Plus Drilling; SDS Max Drilling; Screwdriving; Diamond Blades; Angle Grinder Grinding; Angle Grinder Flap Discs; Angle Grinder Strip Discs 3.Innan du första gången använder maskinen ska du kontrollera att batterikåpans pivotleder är rätt monterade. Förvara inte maskinen och batterikassetten på. 184, 99 154,16. Lossa klämskruvarna, dra isär det nedre handtaget på båda sidor och flytta sedan handtaget nedåt och framåt. För att få en jämn klippning ska du delvis överlappa det tidigare klippta området. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part, which is away from the operator. 1.Lossa klämskruvarna, dra isär det nedre handtaget på båda sidor och flytta sedan handtaget nedåt och framåt. Caution - Blades coast after turn off. 5.Release the switch lever to stop the motor. Dra åt bulten medurs ordentligt för att fästa kniven. -before checking, cleaning or working on the machine. Manual DLM380Z Makita. Repair any damage before restarting and continuing to operate the mower. Överladdning förkortar batteriets livslängd. Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. 1.Put the mower on its side so that the mowing height adjusting lever is placed on the upper side. 3.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. All positive reviews › JD. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. They can be caught in moving parts. 46.Låt alltid maskinen svalna innan du förvarar den. Make sure that all moving parts have come to a complete stop. Gräsklipparen startar inte utan att startknappen trycks in även om du drar in säkerhetsgreppet. Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller utan säkerhetsutrustningen, t ex stenskydd och/eller gräsuppsamlare, på plats. Store the lock key in a safe place out of reach of children. Placera batterikåpan på maskinen genom att rikta in svängtapparna på maskinen mot hålen på batterikåpan. Föremål som träffas av gräsklipparens kniv kan orsaka allvarliga personskador. 7.Förvara gräsklippare inomhus på en kall, torr och låst plats. Stop the motor and remove key whenever you leave the equipment, before cleaning the mower housing, and before making any repairs or inspections. De kan fångas upp av rörliga delar. Kniven snurrar i några sekunder efter att säkerhetsgreppet har släppts. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing. Om du får vätska i ögonen ska du även uppsöka läkare. Makita est connu pour ces produits innovants. 6.When not in use, remove the lock key. •De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc. Ce manuel appartient à la catégorie Tondeuses à gazon et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 6.8. Follow your local regulations relating to disposal of battery. At this time, change the mowing height to higher level to restart. •The tool does not work with only one battery. La longueur idéale est comprise entre 3 et 4,5 cm. •At this time, keep a firm grip on the upper handle so that it does not drop off your hand. Stoppa kniven/knivarna om maskinen måste lutas för att transporteras över gräsfria ytor och när maskinen transporteras till och från området som ska klippas. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Operate the machine only in daylight or in good artificial light. Som følge av vårt kontinuerlige forskningsog utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. Page 1 INSTRUCTION MANUAL Cordless Lawn Mower DLM380 014477 IMPORTANT: Read Before Using. 2%. •Dra åt bulten medurs ordentligt för att fästa kniven. Make sure that the pins on the mowing height adjusting lever fit in the holes and the lever returns to B side. Byt ut en sliten påse mot en ny från fabriken för säker användning. Ta bort bulten, dubbelfjäderbrickan, den platta brickan och kniven i denna ordning. 8.Be careful not to drop or strike battery. Innan du första gången använder maskinen ska du kontrollera att batterikåpans pivotleder är rätt monterade. Kontrollera maskinen om det uppstått skador och utför reparationer innan maskinen startas om och används på nytt. 6.Before storing the mower, remove the battery cartridge from it. Makita DLM432Z - Tondeuse 36 V (2x 18V) Li-Ion - 43cm - Produit seul . Se om Makita DLM380Z er et godt valg her. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Vous cherchez un manuel ? Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en explosion. −When the grass basket is full, the indicator does not float during mowing. Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas. Store it in a safe place out of the reach of children. Secure them with the supplied screws, curl washers and clamping nuts. Var mycket försiktig när du vänder maskinen eller drar den mot dig. MAKITA Tondeuse 36 V 2 x 18 V Li-Ion 38 cm machine nue sans batterie Réf : DLM380Z - MAKITA MAKITA Tondeuse 36 V 2 x 18 V Li-Ion 38 cm Réf : DLM380Z Compatible avec 2 batteries 18 V Li-ion, elle est idéale au jardin Livrée sans batterie ni chargeur INCLUS : 1 Bac de ramassage + 1 Lame de 38 cm Insert the lock key into the interlock switch and then close the battery cover. Makita DLM380Z Review You are offered with this Makita DLM380Z Lawn Mower powered by two rechargeable powerful 36V 2.6 AH battery. Depending on the conditions of inside of the basket, this indicator may not work properly. Open the rear guard and take out the grass basket with its handle. La Makita est également équipée d’un moteur brossé sur ce modèle. We have emailed you a verification link to. Stop the machine, and remove the disabling device. Makita, une technologie d'avance. Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Maskinbeteckning: Batteridriven gräsklippare Modellnr./-typ: DLM380. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. •It is easier to move the mowing height adjusting lever with holding the tool firmly. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. locations where the temperature may reach or exceed 50 C (122 F). De kan sette seg fast i bevegelige deler. Överhettningsskyddet för batteri fungerar endast med en stjärnmärkt batterikassett. Underlåtenhet att följa varningar och anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. Warning: Use only the battery cartridge(s) described. 6.Glöm inte att användaren är ansvarig för olyckor eller eventuell fara gentemot andra personer och deras egendom. De kan variera mellan olika länder. •Always wear the safety goggles or safety glasses with side shields when operating the mower. Wear gloves when performing inspection or maintenance. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Håll stadigt i gräsklipparhandtaget med båda händerna vid gräsklippningen. Alternatives. •Se till att du låser batterikåpan före användning. The typical A-weighted noise level determined according to 2000/14/EC: The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60335: Vibration emission (ah) : 2.5 m/s2 or less Uncertainty (K) : 1.5 m/s2. Always wear gloves when handling the blade. anything unusual. Fare. 23.Ta bort främmande föremål som stenar, vajrar, flaskor, ben och långa pinnar från arbetsområdet innan gräsklippningen för att undvika personskador eller skada på gräsklipparen. 34.Starta motorn omsorgsfullt enligt anvisningarna och med fötterna på bra avstånd från kniven/knivarna. Replace the blade if it is damaged in any way. Flytta den till önskad nivå för klipphöjd. Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material! •Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. Always wear the safety goggles or safety glasses with side shields when operating the mower. Använd endast maskinen tillsammans med särskilt angivna batterikassetter. •Trying to mow much grass at a time may not allow the motor to start due to the overload. Vær oppmerksom på at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller skader som berører andre personer eller deres eiendom. Prélèvement bancaire. 1.REMOVE THE LOCK KEY. Remove the bolt, spring washer, flat washer, and blade in order. 16.Fysiskt tillstånd - Använd inte gräsklipparen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. 1, Makita DLM380Z Cordless Manual 36V Lawn Mower. Turn mower on its side and clean grass clippings that have accumulated on the underside of mower deck. 4.Ta bort bulten, dubbelfjäderbrickan, den platta brickan och kniven i denna ordning. Placera inte händer och fötter i närheten eller under roterande delar. Store it in a safe place out of the reach of children. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. •Mowing long grass to a short length all in one go may cause the grass to die and/or block up the inside of the main unit. Byt ut en sliten påse mot en ny från fabriken för säker användning. When carrying or storing the mower, hold both the handle and front grip of the mower. 4.If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. •Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. Firmly hold the lawn mower handle with both hands when mowing. 13.Se alltid till att ha balans på sluttningar. -När batterikassetten inte används bör det hållas borta från andra metallföremål som till exempel gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa anslutning från en terminal till en annan. Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av och kunskap om maskinen, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner angående användningen av maskinen av en person som är ansvarig för deras säkerhet. -Vid felaktig användning kan vätska komma ur batteriet. Always make sure that the lever fits in the groove properly before operation. Never put your hand or leg under the mower unit when adjusting the mowing height. •Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. Always be sure that the lock key and battery cartridge are removed before carrying out any work on the mower. före kontroll, rengöring eller arbete på maskinen. Specifikationer och batterikassett kan variera från land till land. Dra bort batterikassetten från maskinen medan du skjuter knappen framtill på kassetten. The lithium-ion battery produces an AC input voltage of 2 X 18. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. Before every periodical check, be sure to stop the mower and remove the lock key and the battery cartridge. 4.8. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas. OVARSAM hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. 3.Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10 C och 40 C (50 F - 104 F). Switch off the mower and remove the key from the appliance. (1)Do not touch the terminals with any conductive material. •Do not insert the lock key and battery cartridge before installing the battery cover. Puis-je tondre la pelouse lorsque l'herbe est mouillée ? The usual Makita quality. When the grass basket is not full, the indicator floats during mowing. 41.Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine. 6.Förvara inte maskinen och batterikassetten på. 18.Håll händer och fötter borta från rörliga knivar. Vous pouvez, mais le résultat est meilleur par temps sec. Do not store the tool and battery cartridge in, Do not wash with a hose; avoid getting water. How are ratings calculated? Failure to remove the lock key and the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental. 3.Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). 39.Stanna maskinen och ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. Never attempt to make wheel height adjustments while mower is running. Mowing long grass to a short length all in one go may cause the grass to die and/or block up the inside of the main unit. -before clearing blockages or unclogging chute. Pull the mowing height adjusting lever toward A side. Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time. När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att maskinen överbelastades. It comes to you in a multi-color. 1.Do not insert key into mower until it is ready to be used. 1.Placera gräsklipparen på sidan så att justeringsspaken för klipphöjd är vänd uppåt. The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. For storage, always make sure the rear bag is empty. Lokala bestämmelser kan ange en åldersgräns för användaren. Placera gräsklipparen på sidan och ta bort avklippt gräs som har samlats på undersidan av gräsdäcket. Try a test mowing of grass in a less conspicuous place to get your desired height. Register for an extended 3 year warranty and to join our mailing list. At this time, keep a firm grip on the upper handle so that it does not drop off your hand. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. Always be sure of your footing on slopes. •Put the blade so that the blade side with a rotational direction arrow faces outward. Sätt inte i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du monterat batterikåpan. Ladda batterikassetten om detta inträffar. Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til 2000/14/EC: Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60335: Genererte vibrasjoner (ah): 2,5 m/s2 eller mindre Usikkerhet (K): 1,5 m/s2. 47 avis. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury. 1.Sätt i batterikassetten. 4.Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader. Long lasting power allows you to cut larger lawns, without having to take time for recharging the battery. Do not mow excessively steep slopes. Denna indikator ger en grov uppskattning. •Bär handskar vid kontroll eller underhåll. 47.Var uppmärksam på vid service av knivarna att de fortfarande kan snurra även om strömkällan är avstängd. 1.Placera batterikåpan på maskinen genom att rikta in svängtapparna på maskinen mot hålen på batterikåpan. Need a manual for your Makita DLM380Z Lawn Mower? Sluta att använda maskinen och ladda batterikassetten när du märker att kraften avtar. Install blade carefully as they have a top/bottom facing. Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. Use only the manufacturer genuine blades specified in this manual. 2. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt. Save all warnings and instructions for future reference. •Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet. Le moteur pousse 3600 tr/min et le plateau de coupe peut être réglé pour couper de 15/16″ à 2-5/16″. Makita est connu pour ces produits innovants. Then inspect the mower. •Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. -Använd endast maskinen tillsammans med särskilt angivna batterikassetter. •Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten. locations where the temperature may reach or exceed 40 C (104 F). Grass level indicator shows the volume of caught grass. 15.Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance. 4,5 sur 5 étoiles 1 344 évaluations | 41 ... Manuel d'instructions [PDF ] Informations complémentaires. The mowing height can be adjusted in the range of between 25 mm - 75 mm. 24.Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. Use power tools only with specifically designated battery cartridges. Fjern låsenøkkel før gressklipperen inspiseres, justeres, rengjøres, mottar service, forlates og oppbevares. −Om gräsbehållaren är full flyter inte indikatorn under klippningen. Only use accessory or attachment for its stated purpose. Fäst handtagen med de medföljande skruvarna, dubbelfjäderbrickorna och klämmuttrarna. Kontrollera före användning att sågbladen inte är spruckna eller skadade. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). Kontrollera maskinen om det uppstått skador och utför reparationer innan maskinen startas om och används på nytt. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke maskinen. Var särskilt försiktig vid byte av riktning i sluttande terräng. DLM380 Lawn Mower pdf manual download. 27.Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons. •Tighten the bolt clockwise firmly to secure the blade. (1)Rör inte vid polerna med något strömförande material. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. The mowing height figures should be used just as a guideline, as the state of the lawn or ground may cause lawn height to be slightly different to the set height figure. 6.Ta bort säkerhetsnyckeln när maskinen inte används. Slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge. I annat fall kan det orsaka en allvarlig skada. Do not try to cut long grass all in one go. Tous droits réservés. •Before mowing, clear away sticks and stones from mowing area. Se till att du förstår innebörden innan du använder borrmaskinen. 44.Kontrollera knivens monteringsbult regelbundet så att den är åtdragen ordentligt. 1.Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas. 2.Dette verktøyet skal ikke brukes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner som gjelder bruk av verktøyet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Store mower indoors in a cool, dry and locked place. Spola med vatten om kontakt ändå råkar uppstå. •The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used. Se alltid till att uppsamlingspåsen är tom när maskinen förvaras. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. Furthermore, clear away any weeds from mowing area in advance. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga maskinens och batteriets livslängd. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket sågblad. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är batterikassetten inte låst ordentligt. •Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Raise the upper handle and align the screw holes in the upper handle with those in the lower handle. 39.Stop the machine, and remove the disabling device. Mow across the face of slopes, never up and down. £170.21. Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. 37.Placera inte händer och fötter i närheten eller under roterande delar. Var noga när du monterar kniven då den har en överoch undersida. Loosen the clamping nut and pivot the upper handle back. 9.Avoid operating the machine in wet grass. Amazon See price. Don't store the mower and charger in. 42.Klipp längsmed sluttningar, aldrig uppåt och nedåt. Se till att du låser batterikåpan före användning. 6.Do not store the tool and battery cartridge in. 20.Use only the manufacturer genuine blades specified in this manual. SE TILL ATT SKYDDEN ÄR PÅ PLATS och i dugligt skick. Fysiskt tillstånd - Använd inte gräsklipparen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Nous sommes ravis de vous aider Contactez le service clients Chat direct met ons. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte för stötar. •Specifikationer och batterikassett kan variera från land till land. Upload manuals that we do not have and get. Fixami.be offre depuis des années les produits de Makita. The battery overheat protection works only with a battery cartridge with a star marking. Let us know your thoughts on a product or view reviews from our members, independent experts and other websites. Spreja inte eller häll vatten på gräsklipparen vid rengöring. Cordless Lawn Mower. •This indicator is rough guide. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket sågblad. •Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time). •Denna indikator ger en grov uppskattning. In this case, stop mowing immediately and empty the basket. for tightness. Låt aldrig maskinen användas av barn eller av personer som inte känner till dessa anvisningar. Only holding the handles may cause a serious injury or damage to the mower. Makita declares that the following Machine(s): Cordless Lawn Mower Model No./ Type: DLM380. Klipp inte mycket branta sluttningar. Undvik kontakt. REMOVE THE LOCK KEY. 33.Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller utan säkerhetsutrustningen, t ex stenskydd och/eller gräsuppsamlare, på plats. Starta inte maskinen när du står framför utkastöppningen. Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstängd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används). För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhållsoch justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. Always switch off the tool before installing or removing the battery cartridge. •Vikt med batterikassett i enlighet med EPTA-procedur 01/2003. They can be caught in moving parts. Check the rear bag frequently for wear or deterioration. Om andra batterikassetter används kan det medföra risk för personskador och brand. Do not spray or pour water on your mower when cleaning. Insert the lock key into the interlock switch and then close the battery cover. Använd endast tillverkarens originalknivar som specificerats i denna bruksanvisning. TA BORT SÄKERHETSNYCKELN. Låt alltid maskinen svalna innan du förvarar den. •The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. 10.Follow your local regulations relating to disposal of battery. •Never start the tool unless it is completely assembled. Be ditt lokala auktoriserade servicecenter. •The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another. Pull the battery cover locking lever toward yourself and open the battery cover. Release the switch button as soon as the motor starts running. Furthermore, clear away any weeds from mowing area in advance. Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Ta bort nyckeln före service, rengöring eller innan du tar bort material från trädgårdsmaskinen. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan.
Best Baby High Chair For Posture, Classification Of Extraction Forceps, Biscuit Packaging Material, Asia Weather Bbc, Cotton Plant Images, Red Capsicum Chutney Hebbars Kitchen, Noaa Marine Weather Narragansett Bay, How To Remove Embroidery Without A Seam Ripper, Can Trex Be Used For Stairs,